Elektrinė varža yra vienas pagrindinių elektros grandinių parametrų, kuris apriboja ir kontroliuoja el. srovę. neleistinai padidėjus sujungimo taškų varžai ar susipnėjus laidų, kabelių apsauginei izoliacijai, kyla gaisro pavojus ir veikiančių elektros įrenginių sugadinimas.Komerciniuose objektuose pagal nustatytas normas yra atliekami elektros kabelių, pereinamų kontaktų, įžeminimo elementų periodiniai varžų matavimai. Jų periodiškumas yra nustatytas atitinkamam reglamente. Atliekant matavimus, skirstyklos, skydai ir įrenginiai yra apžiūrimi ir vizualiai. Apie pastebėtus defektus yra informuojamas objekto atstovas.

project-2-3