Prieš tampant nauju elektros energijos vartotoju arba norint padidinti arba sumažinti turimą elektros įvado galingumą, ESO būtina pateikti RANGOVO AKTĄ. Šiuo aktu patvirtinama, kad galite jungtis prie ESO skirstomojo tinklo. Tokį aktą gali surašyti galiojantį sertifikatą turintis elektrotechnikos specialistas, kuris atliks Jūsų objekto įvadinių elektros kabelių varžų matavimus, įvertins jų būklę. Jeigu patikrinimo metu nustatomi neatitikimai, pažeidimai EĮĮT, tai tuo pačiu metu visi klausimai aptariami su objekto atstovu ir aptariami jų sprendimai.