Užsakovai

Vadovaujantis elektros įrenginių bandymų normomis ir apimtimis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 141., visiems energijos vartotojams nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formų, išskyrus buitinius elektros vartotojus, prieš pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant, privaloma atlikti nustatytu periodiškumu varžų matavimus.

 • Pavojinga elektros patalpa – patalpa, kurioje santykinis oro drėgnumas viršija 75proc. Arba yra elektrai laidžių dulkių; arba laidžios grindys (metalinės, gelžbetoninės, plytų, žemės ir pan.); arba vidutinė paros temperatūra aukštesnė nei +35C; arba yra galimybė vienu metu prisiliesti prie srovei laidžių neįžemintų elektros įrenginių korpusų ir prie srovei laidžių konstrukcijų, turinčių kontaktą su žeme.

IP reikšmių paaiškinimas

IP (angl.: Ingress Protection) reikšmės naudojamos apibūdinti elektrotechnikos korpuso atsparumo/apsaugos klasę nuo šalutinio dulkių ir drėgmės poveikio

Pirmas skaitmuo esantis po IP žymėjimo nurodo atsparumo klasę dulkėms, antras – drėgmei (vandeniui). Jeigu bandymai nebuvo atliekami vietoje skaičiaus naudojama X reikšmė.

Galimos pirmojo skaitmens reikšmės

 1. Neatsparus;
 2. Atsparus nuo kietųjų objektų poveikio kurių dydis virš 50mm (pvz.: ranka);
 3. Atsparus nuo kietųjų objektų poveikio kurių dydis virš 12.6mm (pvz.: pirštas);
 4. Atsparus nuo kietųjų dalelių poveikio kurių dydis virš 2.6mm (pvz.: smailus objektas);
 5. Atsparus nuo kietųjų dalelių poveikio kurių dydis virš 1.1mm (pvz.: mažos detalės);
 6. Atsparus nuo smulkių dulkių (pvz.: smulkus smėlis);
 7. Atsparus nuo bet kokio dulkių poveikio.

Galimos antrojo skaitmens reikšmės

 1. Neapsaugotas;
 2. Apsaugotas nuo vertikaliai krentančių vandens lašų;
 3. Apsaugotas nuo vandens lašų krentančių 15 laipsnių kampu;
 4. Apsaugotas nuo vandens lašų krentančių 60 laipsnių kampu;
 5. Apsaugotas nuo vandens lašų krentančių visomis kryptimis;
 6. Atsparumas nuo vandens poveikio, kuris purškiamas mažu spaudimu;
 7. Apsaugotas nuo vandens poveikio, kuris purškiamas aukštu spaudimu (tinka naudojimui laivų pramonėje);
 8. Apsaugotas nuo panardinimo į vandenį 30 min ir ne giliau kaip iki 1 m;
 9. Apsaugota nuo vandens poveikio (hermetiškas).

Pateikiami keli Pvz:

Atsparumo klasė

 Pobūdis

IP68

Visiška apsauga nuo smulkiųjų dalelių ir lietaus/vandens

IP67

Prietaisas yra apsaugotas nuo dulkių ir gali būti panardinamas į vandenį trumpam laikotarpiui

IP66

Prietaisas yra apsaugotas nuo dulkių ir gali būti naudojamas lyjant lietui

IP65

Prietaisas yra apsaugotas nuo dulkių ir gali būti naudojamas lyjant silpnam lietui

IP55

Prietaisas apsaugotas nuo smulkių dulkių ir atsparus vandens poveikiui, kuris purškiamas mažu spaudimu

 

Elektros varžos matavimo svarba:

Elektrinė varža yra vienas pagrindinių elektros grandinių elementų, kuris apriboja ir kontroliuoja srovę. Svarbiausia priežastis, kodėl elektrinė varža yra svarbi, yra tai, kad ji reguliuoja elektros energijos srovės stiprumą grandinės elementuose, užtikrindama, kad nebūtų pernelyg didelės elektros energijos srovės ir nesukeltų gedimų ar žalos įrenginiams ar grandies elementams. Be to, elektrinė varža naudojama reguliuoti srovės ir įtampos santykį, kontroliuoti temperatūros ir energijos praradimus, sąlygoti sinchronizaciją tarp skirtingų element ir kt. Elektrinė varžos matavimas yra svarbus elektros grandynų projektavime ir apsaugo nuo pernelyg didelės elektros energijos srovės, kuri gali sukelti pavojų saugai ir sukelti gedimus.